Start

Bröstcancerföreningen

Kronoberg

Södra Vallviksvägen 4B,

352 51 Växjö

Tel: 0470-448 40

 

E-post:info@bcfkronoberg.org

Plusgirokonto: 14 01 10 -8

Copyright © All Rights Reserved


Antal besökare sedan 2013-01-01:

web stats

Bröstcancerföreningen Kronoberg

 

Bröstcancerföreningen Kronoberg är en ideell förening som bildades 1986.

Föreningen, som idag har runt 400 medlemmar, har som viktig uppgift att bevaka utveckling och forskning när det gäller bröstcancer och utveckla kontakten med sjukvården.

Föreningen arbetar också med information om bröstcancer och med utbildning och fortbildning av stödpersoner.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige.

Vår viktigaste uppgift är att finnas till, lyssna, trösta och ge stöd och hjälp till kvinnor som drabbas av bröstcancer och givetvis också deras familjer.

Vi tillhör bröstcancerföreningarnas riksorganisation Bröstcancerförbundet.

Medlemsavgiften är 160 kr/år för medlem. Även stödjande medlemmar är välkomna. Avgiften är 150 kr/år.

Medlemsavgiften betalas in på plusgirokonto: 14 01 10 - 8

 

 

Välkommen till Bröstcancerföreningen Kronoberg

AKTUELLT

OBS!

Fr o m 1 januari heter vi Bröstcancerföreningen Kronoberg

 

Cafékväll

tisdagen den 15 maj kl18.00 på Toftastrands konditori i Sandsbro

Se under fliken Vårens program 2018

 

 

Ändrad mail, adress eller telefon

 

Glöm inte att meddela ändrad adress eller mail eller telefon så att vi kan uppdatera medlems-registretl

 

Senast uppdaterad: 2016-03-17

Kallelse till årsmöte

 

Bröstcancerföreningen Kronoberg håller sedvanligt årsmöte

Tisdagen den 20 mars 2018

Kl.18:00 på Vallhagen, Södra Vallviksv 4B, Växjö

 

F.d. smittskyddsläkare Arne Runehagen berättar om spännande uppdrag utomlands.

Föreningen bjuder på förtäring.

 

Anmälan senast den 12 mars 2018 till:

Christin Gröön på e-post: christin.groon@telia.com eller tel 070-864 28 66

 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 26 februari.

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga på begäran hos: Eiwor Sjösten e-post: e.sjosten@telia.com eller tel 073-059 85 25 två veckor före och under årsmötet

 

Varmt välkomna önskar vi i styrelsen

 

Bröstcancer-

föreningen

 

Kronoberg