Start

Bröstcancerföreningen

Kronoberg

Södra Vallviksvägen 4B,

352 51 Växjö

Tel: 0470-448 40

 

E-post:info@bcfkronoberg.org

Plusgirokonto: 14 01 10 -8

Copyright © All Rights Reserved


Antal besökare sedan 2013-01-01:

web stats

Bröstcancerföreningen Kronoberg

 

Bröstcancerföreningen Kronoberg är en ideell förening som bildades 1986.

Föreningen, som idag har runt 400 medlemmar, har som viktig uppgift att bevaka utveckling och forskning när det gäller bröstcancer och utveckla kontakten med sjukvården.

Föreningen arbetar också med information om bröstcancer och med utbildning och fortbildning av stödpersoner.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige.

Vår viktigaste uppgift är att finnas till, lyssna, trösta och ge stöd och hjälp till kvinnor som drabbas av bröstcancer och givetvis också deras familjer.

Vi tillhör bröstcancerföreningarnas riksorganisation Bröstcancerförbundet.

Medlemsavgiften är 160 kr/år för medlem. Även stödjande medlemmar är välkomna. Avgiften är 150 kr/år.

OBS! Du kan inte betala med det postgironummer du använde förra året.

Medlemsavgiften betalas till Bröstcancerförbundet på bankgiro 5178-0526

 

 

Välkommen till Bröstcancerföreningen Kronoberg

AKTUELLT

OBS!

Fr o m 1 januari heter vi Bröstcancerföreningen Kronoberg

 

Höstens studiecirkel 2018

25 aug Dackefejden

13 sept Åsnenrunda

10 okt Psykiatrihistoriska museet

14 nov Glas Deco, Tävelsås

5 dec Styragården, Väckelsång och Benisab, Ingelstad

Nya deltagare välkomnas!

Anmälan till Eivor Persson 073-068 09 97

Ändrad mail, adress eller telefon

 

Glöm inte att meddela ändrad adress eller mail eller telefon så att vi kan uppdatera medlems-registretl

 

Senast uppdaterad: 2016-03-17

 

 

Under hösten/vintern kommer vår hemsida få ett helt nytt utseende och en ny webbadress.

 

Hoppas vi ses på någon av våra aktiviteter i höst och vinter. Väl mött gamla som nya medlemmar!

Bröstcancer-

föreningen

 

Kronoberg