Stipendier och bidrag

 

Stipendier och bidrag

AKTUELLA

 

 

 

 

 

TIDIGARE

 

2013-02-05

Sök stipendium ur Elisabeth Hedins fond

 

Nu finns det möjlighet att söka stipendier ur Elisabeth Hedins fond. Bidrag utdelas för rehabilitering och/eller till inköp av baddräkt, tatuering av ögonbryn eller dylikt.

Bidragsgränsen är 5 000 kronor per sökande, men det ska framgå av ansökan vad man söker för och kostnad för sökt produkt eller rehabilitering. Möjlighet att söka dessa stipendier står

öppen för medlemmar i bröstcancerföreningarna/BRO.

 

Ansökningsblanketten kan laddas ner på www.bro.se eller beställas via e-post: info@bro.org.se

 

I första hand ges bidrag till personer med begränsad ekonomi, skicka därför även med en kopia på din senaste deklaration.

 

Ansökan skall vara BRO tillhanda senast 19 april 2013 under adress BRO, Box 1386, 172 27 Sundbyberg alt. via e-post: info@bro.org.se

 

Medlemmar som är skrivna i Växjö kommun kan söka stipendium ur Anna Bondes fond

Nu finns möjlighet för medlemmar som är skrivna i Växjö kommun att söka stipendier för resor och rekreation ur Anna Bondes Fond. Storleken på stipendiet är ännu inte klart.

Stipendiet får inte användas för att täcka kostnad för verksamhet som enligt lag ålagts kommunen.

Stipendiernas antal och storlek bestäms av omsorgsnämnden före utgången av mars månad och stipendierna utdelas av nämnden senast under april månad.

Stipendierna kan erhållas endast EN gång.

BCF Viktoria får föreslå två kandidater och dessa lottar vi fram bland dem som anmält sitt intresse till oss senast 29 mars, anmäl här

eller med brev till

BCF Viktoria i Kronobergs län

Södra Vallviksvägen 4 B, 352 51 Växjö

Stipendierna utlottas av omsorgsnämnden under april månad bland de föreslagna från alla föreningar.

 

Uppgifter som ska vara med i ansökan

 

Namn

Person nr

Adress

Postadress

Bank :

Clearing nr:

Konto nr:

 

Senast uppdaterad: 2013-04-24