Fakta 2012

Fakta

2012-01-30

 

Fakta om bröstcancer - 2012

 

Uppgifterna bygger på Socialstyrelsens senast publicerade statistik och avser förhållandena år 2010. Mer information: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-12-15

(Swedish Cancer Incidence 2010).

 

SVERIGE

 

• Cirka 6 800 kvinnor fick under året en bröstcancerdiagnos (7 917 tumörer diagnostiserades)

• 18 kvinnor varje dag får bröstcancer, eller en kvinna var 77:e minut

• Relativ 10-årsöverlevnad är ca 79 % (relativ 5-årsöverlevnad är ca 87 %)

• Bröstcancer utgör 30 % av all cancer som drabbar kvinnor

• 63 % är över 60 år vid diagnostillfället

• 3,5 % är under 40 år

• Yngsta diagnostiserade är i åldersgruppen 15-19 år (1 fall) och i 20-24 år (3 fall)

• 5-10 % av all bröstcancer beror på ärftliga faktorer

• Fler än 88 700 kvinnor lever idag med en bröstcancerdiagnos (diagnostiserade 1958-2009)

• Ökningstakten är 0,9 % per år under de senaste tio åren och 1,3 % under de två senaste decennierna.

• Cirka 1 500 kvinnor dör årligen i bröstcancer (4 kvinnor varje dag) baserat på uppgifter det senast decenniet. Men antalet har varit lägre 2009-2010 (cirka 1 400 kvinnor per år).

• 33 män fick under året en bröstcancerdiagnos.

 

 

 

 

 

Källa för uppgifterna nedan: http://www.breasthealthday.org/breast-cancer-facts (avser förhållandena år 2008)

 

EUROPA

● Cirka 450 000 kvinnor får årligen bröstcancer (cirka 333 000 i EU-27)

● Cirka 140 000 kvinnor dör årligen i sjukdomen (cirka 90 000 i EU-27)

Det innebär:

Var 1,2:e minut får en kvinna bröstcancer

Var 4:e minut dör en kvinna i bröstcancer

• 20-30 % är under 50 år

• 33 % är mellan 50-64 år

 

2013-01-30

 

Fakta om bröstcancer - 2013

 

Uppgifterna bygger på Socialstyrelsens senast publicerade statistik och avser förhållandena år 2011. Mer information: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-12-19

(Swedish Cancer Incidence 2011).

 

SVERIGE

 

• Cirka 7 600 kvinnor fick under året en bröstcancerdiagnos (8 382 tumörer diagnostiserades)

• 21 kvinnor varje dag får bröstcancer, eller en kvinna var 69:e minut

• Relativ 10-årsöverlevnad är ca 79 % (relativ 5-årsöverlevnad är ca 87 %)

• Bröstcancer utgör 30 % av all cancer som drabbar kvinnor

• 63 % är över 60 år vid diagnostillfället

• 3,8 % är under 40 år

• Yngsta diagnostiserade är i åldersgruppen 20-24 år (5 fall)

• 5-10 % av all bröstcancer beror på ärftliga faktorer

• Fler än 88 700 kvinnor lever idag med en bröstcancerdiagnos

(diagnostiserade 1958-2009)

• Ökningstakten är 1,2 % per år under de senaste tio åren och 1,4

under de två senaste decennierna.

• Cirka 1 500 kvinnor dör årligen i bröstcancer (4 kvinnor varje dag)

baserat på uppgifter det senast decenniet. Men antalet har varit lägre 2009-2011 (cirka 1 400 kvinnor per år).

• 45 män fick under året en bröstcancerdiagnos

 

Källa för uppgifterna nedan: http://www.breasthealthday.org/breast-cancer-facts (avser förhållandena år 2008)

 

 

EUROPA

● Cirka 450 000 kvinnor får årligen bröstcancer (cirka 333 000 i EU-27)

● Cirka 140 000 kvinnor dör årligen i sjukdomen (cirka 90 000 i EU-27)

Det innebär:

Var 1,2:e minut får en kvinna bröstcancer

Var 4:e minut dör en kvinna i bröstcancer

• 20-30 % är under 50 år

• 33 % är mellan 50-64 år

 

2014-06-18

 

Fakta om bröstcancer - 2014

 

Uppgifterna bygger på Socialstyrelsens senast publicerade statistik och avser förhållandena

år 2012. Mer information: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2013/2013-12-17

(Swedish Cancer Incidence 2012).

 

SVERIGE

 

• Cirka 7 519 kvinnor fick under året en bröstcancerdiagnos (8 490 tumörer diagnostiserades)

• 21 kvinnor varje dag får bröstcancer, eller en kvinna var 69:e minut

• Relativ 10-årsöverlevnad är ca 79 % (relativ 5-årsöverlevnad är ca 87 %)

• Bröstcancer utgör 30,4 % av all cancer som drabbar kvinnor – den vanligaste cancerformen

hos kvinnor följt av tjock/ändtarmstcancer och lunchcancer.

• 64,7 % är över 60 år vid diagnostillfället

3,3 % är under 40 år

• 4 fall har diagnostiserats i åldersgruppen under 25 år.

• I 5-10 % av alla bröstcancerfall är ärftlighet den dominerande orsaken.

• Fler än 88 700 kvinnor lever idag med en bröstcancerdiagnos (diagnostiserade 1958-2009)

• Ökningstakten är 1,4 % per år under de två senaste decennierna.

• Cirka 1 450 kvinnor dör årligen i bröstcancer (4 kvinnor varje dag) baserat på uppgifter det

senast decenniet. Men antalet har varit lägre 2009-2011 (cirka 1 400 kvinnor per år).

• 41 män fick under året en bröstcancerdiagnos

 

Källa för uppgifterna nedan: http://www.breasthealthday.org/breast-cancer-facts (avser

förhållandena år 2008)

 

 

EUROPA

 

● Cirka 450 322 kvinnor får årligen bröstcancer (cirka 332 670 i EU-27)

● Cirka 140 000 kvinnor dör årligen i sjukdomen (cirka 90 000 i EU-27)

• Bröstcancer skördar flest liv av alla cancerformer, följt av tjocktarms- och lungcancer.

• Var 1,2:e minut får en kvinna bröstcancer

• Var 4:e minut dör en kvinna i bröstcancer

• 20-30 % är under 50 år och alltså mitt i livet med familjebildning och yrkesliv.

• 33 % är mellan 50-64 år

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2013-02-06